Aktualno

DDV in spremembe v letu 2019

S spremembo zakona se (ZDDV-1J, Uradni list 77/2018), se uvajajo naslednje spremembe:

- razlikovanje med enonamenskimi in večnamenskimi kuponi;

- pri institutu samoprijave davčni zavezanec obračuna fiksne obresti 3% letno;

- izjave, ki smo jih dosedaj prilagali v primeru odločitve za obdavčitev nepremičnin z DDV, se sedaj ukinjajo.