Nepovratna sredstva

Nudimo vam izdelavo vlog in projektov za pridobivanje nepovratnih sredstev iz Slovenije in iz EU.

Aktualne informacije:

Program EUREKA, deluje v okviru evropskega raziskovalnega prostora (ERA), in katerega namen je pospešitev kooperacije med podjetji in raziskovalnimi inštitucijami. Usmerjen je predvsem v trženjsko izvedbo znanj inovacijskih projektov, ki omogočajo konkurenčne tehnologije in izdelke.

Program EUROSTARS je program v okviru EUREKE za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj. Predmet sofinanciranja so mednarodni raziskovalni razvojni projekti, katerih namen je razvoj novega proizvoda, postopka ali storitve.

Za več informacij nam pišite na info@ateconia.si.