Vizija

Naša vizija je nuditi kvalitetne računovodske storitve in strokovno davčno svetovanje.

Ne glede na velikost ima vsako podjetje in samostojni podjetnik pravico ter dolžnost voditi računovodstvo na način, ki omogoča pridobivanje kvalitetnih računovodskih informacij. Le tako je lahko vodstvo podjetja mirno pri obiskih davčnih inšpektorjev, samozavestno pri predstavitvi podjetja poslovnim partnerjem in ambiciozno pri načrtovanju razvoja podjetja.

Za doseganje omenjenih ciljev podjetnikov in podjetij smo se zavezali k pridobivanju znanja na računovodskem in davčnem področju, kar pomeni našo vrednoto in konkurenčno prednost.

V letu 2009 razvijamo program kontinuiranega izobraževanja s področja računovodstva in davkov za naše zaposlene ter druge, zunanje osebe.

Organiziramo tudi seminarje z aktualno davčno in računovodsko tematiko v različnih krajih Slovenije, ker želimo biti dosegljivi čim večjemu krogu ukaželjnim računovodjem in davčnim svetovalcem.

Smo mlado, ambiciozno podjetje in zavezali smo se kvaliteti in vašemu zadovoljstvu.

Pridružite se nam!

Klara Koželj LL.M.