Kako poteka sodelovanje

  • V servisu komunicirate s svojo referentko, ki je odgovorna za knjiženje, obračune DDV, obračune plač, plačilni promet, za medletne bilance in drugo;
  • Komunikacija poteka osebno v servisu, po telefonu ali po e-mailu;
  • Dokumentacijo dostavljate v servis sami, jo pošljete po pošti ali jo pridemo iskati mi;
  • Pri delu uporabljamo računalniški program Pantheon, poznani pa so nam tudi drugi (Navision, Probit, Minimax,…).