Računovodstvo

 • knjiženje prejetih in izdanih računov;
 • knjiženje bančnih izpiskov in blagajne;
 • vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev;
 • knjiženje in vodenje glavne knjige;
 • vodenje registra osnovnih sredstev z amortizacijo;
 • obračuni plač;
 • obračuni DDV;
 • oddaja vseh obrazcev na e-davke;
 • priprava letnih dohodninskih podatkov za zaposlene;
 • priprava mesečnih/trimesečnih medletnih bilanc;
 • priprava in oddaja letnih poročil (AJPES);
 • priprava in oddaja obračunov davka od dohodkov pravnih oseb in fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost (FURS);

Izpolnite obrazec za pripravo ponudbe »