Aktualno

Zakon o minimalni plači od 01.01.2019

V Uradnem listu 83/2018 z dne 24.12.2018 je bil objavljen Zakon o spremembi Zakona o minimalni plači (ZMinP-B), s katerim se določa minimalna plača za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019 in znaša 886,63 evrov bruto.

Za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2020 dalje pa se dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi, se ne vštevajo v minimalno plačo.